Poszerz swoją wiedzę o obowiązkowych ubezpieczeniach zawodowych

Wykonywanie sporej liczby zawodów oraz prowadzenie pewnych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z wysokim ryzykiem. Ponieważ błędy lub zaniedbania, jakie mogą przytrafić się w pewnych sytuacjach mogą być bardzo kosztowne, dlatego prawo nakazuje wykupienie obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki nim odpowiednio zabezpieczone zostają interesy zarówno ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Tego rodzaju ubezpieczenie mogą również wykupić nie tylko osoby wykonujące zawody wymienione w odpowiedniej ustawie, ale również przedstawiciele innych zawodów. Warto zatem dowiedzieć się na ich temat kilku podstawowych informacji.

Generalnie ubezpieczenia OC zawodowe dzielą się na obowiązkowe oraz dobrowolne. Jak zostało wspomniane wcześniej, w naszym kraju pewne grupy zawodowe zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zawodowego. Tego rodzaju wymóg odnosi się do zawodów wymagających wysokiej specjalizacji oraz takich, których niewłaściwe wykonanie może narażać klienta na szkody. W tym wypadku zakres ubezpieczenia, jego suma oraz sam obowiązek wynika z aktów prawnych, a konkretnie z rozporządzeń Ministra Finansów. Wśród zawodów objętych obowiązkowym OC możemy wymienić m.in. rolników, doradców podatkowych, architektów, zarządców nieruchomości, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, brokerów ubezpieczeniowych, organizatorów imprez masowych, podmiotów oferujących świadczenia zdrowotne jak też lekarzy i dentystów. Jeżeli natomiast chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, to skorzystać z nich mogą m.in. organizatorzy imprez, sportowcy, nauczyciele i wychowawcy, urbaniści, geodeci, dziennikarze, tłumacze czy też doradcy i projektanci techniczni.

Ubezpieczenie zawodowe pozwala uniknąć kosztownych roszczeńUbezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, jakie powstały w związku z wykonywaniem przez osobę ubezpieczoną konkretnych czynności zawodowych. Tego rodzaju ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód: rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe. Jeśli chodzi o szkody rzeczowe, to odnoszą się one do szkód popełnionych w imieniu osób trzecich. Z kolei szkody osobowe obejmują szkody wyrządzone osobie trzeciej. Ostatni rodzaj szkód odnosi się do osób trzecich, które w wyniku działań ubezpieczonego poniosły straty finansowe. Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadają konkretnie określoną wartość, niemniej jednak każdy przedstawiciel zawodu objętego obowiązkowym OC, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu mogą skorzystać z dodatkowych (zwanych również nadwyżkowymi) ubezpieczeń.

Jak można zauważyć ubezpieczenie OC zawodowe odnosi się zarówno do działalności gospodarczej jak i zawodów. W przypadku ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, ubezpieczyciele z reguły wyłączają z ochrony różne szkody spowodowane działalnością zawodową ubezpieczonego. Chodzi tu o taką działalność, do której wykonywania niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych (chodzi tu m.in. adwokatów, radców prawnych, architektów, lekarzy, zarządców nieruchomości czy pośredników w obrocie nieruchomościami).

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym posiadają ściśle określony zakres oraz wartość, dlatego wybór firmy ubezpieczeniowej nie powinien stanowić dla nas większego problemu. Jeżeli jednak chodzi o dobrowolne ubezpieczenia OC, to warto zwrócić uwagę na dwa istotne elementy, które pozwolą wybrać najlepszą dla nas opcję. Przede wszystkim nim podpiszemy umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC należy sprawdzić, czy na pewno nie zostały w nim wyłączone szkody finansowe, czyli czyste straty finansowe. Takie zapisy można znaleźć w ofertach różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a ponieważ szkody finansowe należą do najczęściej występujących, dlatego posiadanie tego zapisu w umowie ubezpieczenia jest niezwykle istotne. Ważne jest również, aby mieć świadomość, że dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przeważnie nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadanym mieniem. Dlatego też, aby odpowiednio chronić majątek firmy, powinno zawrzeć się zarówno umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu jak również polisę OC działalności gospodarczej i posiadania mienia.

Pamiętajmy, że standardowe ubezpieczenie OC zabezpiecza przed wieloma sytuacjami, jednak nie ochrania nas w przypadku umyślnego popełnienia błędu lub w przypadku rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie nie będzie obowiązywało również w przypadku popełnienia błędów przez osobę nieposiadającą uprawnień do wykonywania zawodu lub która miała zakaz lub zawieszone prawo do jego wykonywana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>