Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Jest to pojęcie kluczowe w odniesieniu do kwestii odszkodowawczych, a więc wypłaty świadczeń z polisy OC.

Po radę prawną do radcy prawnego

Jeszcze całkiem niedawno, gdy posiadaliśmy problem natury prawnej zwracaliśmy się przede wszystkim do adwokatów. To oni stawali się również naszymi pełnomocnikami w toczących się postępowaniach sądowych. Radcowie prawni stanowili grupę, do której stosunkowo rzadko przeciętny Kowalski zwracał się o pomoc. Uległo to jednak zmianie i znacznie poszerzył się zakres czynności, które wykonywać mogą radcowie prawni [...]

Prawnik na pokładzie

Zdecydowana większość dużych firm (jak i również tych znacznie mniejszych) ma w swoim zespole, co najmniej jednego prawnika, który ma w zakresie swoich obowiązków kwestie związane z obsługą prawną firmy. Zakres takich może prezentować się różnie, zależnie od branży, lecz można pokusić się o pewne uogólnienie. Zatem, świadczące swoje usługi na rzecz firmy prawnik zajmuje [...]