Prawnik na „pokładzie”

W ostatnich dziesięcioleciach bardzo powstało w naszym kraju bardzo wiele firm, przedsiębiorstw, mniejszych lub większych zakładów, świadczących usługi w różnych dziedzinach życia, gospodarki, przemysłu, rolnictwa. Wszystkie powstające przedsiębiorstwa charakteryzują się własną specyfiką pracy, rodzajem podejmowanych działań, szczególnymi przepisami, chroniącymi zarówno zatrudnionych pracowników, jak i osoby korzystające z ich usług, czyli klientów.

Dlaczego prawnik potrzebuje ubezpieczenia?

Zawód adwokata to nie tylko duże pieniądze, samochód z górnej półki, piękna kancelaria i dostatnie życie, ale również ogromne wyrzeczenia podczas studiów, wymagania stawiane przez klientów, a co za tym idzie – praca w ciągłym stresie. Te właśnie czynniki wziął zapewne pod uwagę ustawodawca narzucając obowiązkowe ubezpieczenie kancelarii adwokackiej. Owszem, nieco ono kosztuje, lecz gwarantuje [...]

Odpowiedzialność cywilna adwokata

Adwokat to chyba jeden z najtrudniejszych zawodów, jaki obecnie wykonują ludzie. Choć wydaje się, że to ciekawa i fajna praca, która pozwala na zarobienie dużej ilości pieniędzy, a przecież ludziom w pracy głównie o to chodzi, to tak niestety do końca nie jest, bowiem jest to ogromna odpowiedzialność, i trzeba się do tego po prostu [...]