Staranność zawodowa – jak ją zdefiniować?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej, którą definiuje na przykład radca prawny ubezpieczenie OC, mowa jest o zachowaniu jedynie pewnego rodzaju staranności zawodowej. Jest to pojęcie kluczowe w odniesieniu do kwestii odszkodowawczych, a więc wypłaty świadczeń z polisy OC.