Obowiązkowe ubezpieczenie dla niektórych zawodów

Przepisy prawa a naszym kraju nakładają na przedstawicieli niektórych profesji obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC adresowane jest do podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania pewnych zawodów. Zawody te są profesją, wiążącą się ze szczególną odpowiedzialnością, a co za tym dalej idzie – także ze szczególnym ryzykiem. Warunki takiego obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego od [...]