Zakres OC kancelarii prawnych

Obecnie każda kancelaria adwokacka ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które pozwala zabezpieczyć interesy kancelarii w razie roszczeń klientów, wynikających z błędów popełnionych przez pracowników danej kancelarii. Zakres takiego ubezpieczenia jest bardzo precyzyjnie określony poprzez zapisy rozporządzenia Ministra Finansów warto, więc dowiedzieć się, co konkretnie pozwala chronić tego rodzaju ubezpieczenie kancelarii adwokackiej.

Dlaczego prawnik potrzebuje ubezpieczenia?

Zawód adwokata to nie tylko duże pieniądze, samochód z górnej półki, piękna kancelaria i dostatnie życie, ale również ogromne wyrzeczenia podczas studiów, wymagania stawiane przez klientów, a co za tym idzie – praca w ciągłym stresie. Te właśnie czynniki wziął zapewne pod uwagę ustawodawca narzucając obowiązkowe ubezpieczenie kancelarii adwokackiej. Owszem, nieco ono kosztuje, lecz gwarantuje [...]