Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC kancelarii prawnych?

Jak każda umowa ubezpieczenia, tak i w OC kancelarii prawnych wyłączeniu podlegają konkretne sytuacje, których zaistnienie nie będzie podstawą do pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich. Warto zatem dowiedzieć się, jakie wyłączenia są najczęściej spotykane w umowach ubezpieczeniowych kancelarii prawnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego

Radca prawny to osoba, która świadczy pomoc prawną różnym podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym. Zajmuje się ona przede wszystkim udzielaniem porad prawnych, wydawaniem opinii, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami. Aby móc zostać radcą, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych, a następnie odbycie stosownej praktyki i zdanie egzaminu państwowego, poprzedzonego aplikacją. W [...]

Poszerz swoją wiedzę o obowiązkowych ubezpieczeniach zawodowych

Wykonywanie sporej liczby zawodów oraz prowadzenie pewnych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z wysokim ryzykiem. Ponieważ błędy lub zaniedbania, jakie mogą przytrafić się w pewnych sytuacjach mogą być bardzo kosztowne, dlatego prawo nakazuje wykupienie obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki nim odpowiednio zabezpieczone zostają interesy zarówno ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Tego rodzaju ubezpieczenie mogą również [...]